CSV skabelon til synkronisering af brugere

Her kan du downloade vores skabelon til synkronisering af brugere.

diagram over synkronisering af brugere

Figur 1 - Oversigtsdiagram over synkronisering af brugerdata

Synkroniseringen foregår ved at der sendes en kommasepareret fil (csv) med de ønskede ændringer via sftp. Filen skal følge formatet der er defineret i skabelonen fra carlog (https://www.carlog.dk/support/csvskabelon/).

CSV filen skal være i utf8 tegnsættet og separatoren skal være komma (,). Øverste linje bruges til kolonnenavne og ignoreres derfor ved synkronisering. Der skal være en linie per bruger. Filen skal ligge i incoming mappen. Carlog systemet tjekker periodisk mappen og opdaterer data i overenstemmelse med de ønskede ændringer. Efter behandlingen af en fil flyttes denne til mappen repo. Eksisterer brugeren ikke i forvejen (undlad carlogID) oprettes brugeren og ellers redigeres den eksisterende bruger med det nye data (carlogID skal matche en bruger i jeres firma).Nogle felter er påkrævet andre kan undlades. Undladte felter udfyldes med bindestreg (–).

Prøv gratis
i 4 uger

Smartphone appFå 4 ugers
abonnement til
Smartphone GRATIS.
Ja tak

Få en Gratis
firmakonto

Prøv HELE Carlogs kørebogssystem  - inkl. 8 udvidelsesmoduler  GRATIS i 4 uger.

Nyheder fra Carlog

Vi har også optimeret kørselsregnskabet for: